Rättsväsendet

Regering och riksdag har under en lång tid givit rättsväsendet nya uppgifter. Många gånger så andas de nya direktiven populism och de som får den mangranna uppgifter att effektuera dessa påbud är våra poliser, åklagare och domare. Ett mycket stort problem som i februari 2010 påtalades av Chefs JO Mats Melin är den undersökning som han redovisat av Stockholms Polisen arbete. Skrämmande siffror visar att vid hela 90% av anmälda bedrägeriärenden så hade ingen utredning påbörjats efter 12 månader.Nedan kan Ni se ett urklipp från den rapport som Mats Melin redovisat, för att se hela rapporten - klicka här - JO rapport Stockholms bedrägerirotel.

Tyvärr så har denna intressanta rapport om hur illa det står till med rättsväsendet tagits bort från JO hemsida, istället så får du upp "server error". Riksrevisionen har också gjort en intressant rapport om rättsväsendet som du kan ta del av här.

bidragsfusk har blivit en jättebörda för rättsväsendet

På sajten www.rättsröta.se kan du läsa om hur en i raden av medborgare drabbats av när rättsväsendet inte utför sitt arbete korrekt.

Avsikten är inte att kritisera enskilda poliser, åklagare eller domare - utan snarare att väcka debatt och se vad som kan ligga bakom de problem som många brottsoffer allt för ofta blir drabbade av.

Har du som brottsoffer egna erfarenheter - hör gärna av dig.

/ på återhörande

Anders Fors

anders@fors.org